divendres, 3 de juny de 2011

Acord per a un Pacte de Ciutat i de contingut social pel govern de Sant Feliu de Llobregat

ACORD PER A UN PACTE DE CIUTAT I DE CONTINGUT SOCIAL PEL GOVERN DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

A les eleccions municipals  del passat 22 de maig, les santfeliuenques i els santfeliuencs van donar suport a quatre forces polítiques per estar representades al Consistori municipal, sense que cap d’elles hagi assolit una àmplia majoria per governar en solitari Sant Feliu de Llobregat.

M'he trobat amb totes les forces polítiques i he explicat el Pacte de Ciutat. A dia d’avui, divendres 3 de juny, representant el PSC, la segona força més votada, i després d'haver tingut varies reunions amb cadascuna d'elles, encara resto a l’espera que alguna força es pronunciï i es vulgui implicar a treballar per Sant Feliu.

Això comporta que és necessari el consens per assolir una majoria àmplia i representativa de les diferents sensibilitats polítiques que suposi una oportunitat d’obrir una nova etapa, en el difícil moment econòmic i social en que ens trobem en un entorn globalitzat, que ens ha de permetre avançar en la consolidació de les polítiques públiques que des de les diferents Administracions s’han dut a terme en els últims anys, pel manteniment de l’Estat del benestar, i els nivells més alts de protecció de les persones, famílies i grups de població que afronten aquests difícils moments, amb menys recursos o en situacions amb risc d’exclusió social. Polítiques que tenen els seus eixos prioritaris en l’àmbit de la protecció social i de la salut, de l’educació i la formació professional, de l’habitatge, de la innovació, el desenvolupament econòmic i la inserció laboral, i de les oportunitats i les llibertats democràtiques més plenes, sent sensibles a la indignació de moltes ciutadanes i ciutadans .

Una nova etapa que, en definitiva, ha de servir per fer realitat un futur millor per a totes les santfeliuenques i els santfeliuencs, impulsant polítiques públiques des de l’administració més propera als ciutadans i ciutadanes, que tinguin com objectiu la consolidació de l’Estat del benestar, com Estat social, democràtic i de dret.

DES DEL PSC MANIFESTEM LA NOSTRA VOLUNTAT DE GOVERNAR AMB UN PACTE DE CIUTAT PER

  • promoure una societat democràtica avançada, on es respectin plenament els principis de la igualtat entre ciutadans, el control efectiu sobre els poders públics, la participació ciutadana en la presa de decisions polítiques, els principis de proximitat, subsidiarietat i col·laboració lleial amb la resta d’administracions i l’eliminació de tota forma de corrupció pública, amb transparència en l’actuació municipal;

  • avançar en l’expressió plena de les ciutadanes i ciutadans de Sant Feliu de Llobregat, que estan dotats dels mateixos drets i són responsables dels seus deures, per construir entre tots una ciutat cívica respectuosa de valors comunitaris en benefici del conjunt, on es pugui viure i conviure des del respecte a la diversitat;

  • impulsar polítiques públiques en col·laboració amb altres nivell d’administració, per tal d’assegurar que les oportunitats arriben a tota la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat, per garantir la cohesió social en el nostre municipi;

  • impulsar la prosperitat de les santfeliuenques i santfeliuencs, amb polítiques públiques que en col·laboració amb altres nivell d’administració  potenciïn la protecció social i de la salut, l’educació i la formació professional, la promoció de l’habitatge públic, la innovació, el desenvolupament econòmic i la inserció laboral, amb un model d’infraestructures coherent i que doni resposta en els aspectes de mobilitat i desenvolupament urbà sostenible, al soterrament de la via fèrria i l’arribada del metro.

EMPARADES EN AQUESTA VOLUNTAT D’OFERIR UN ACORD DE CIUTAT I DE CONTINGUT SOCIAL, CAL ADOPTAR LES MESURES DE GOVERN QUE S’INCLOUEN EN EL PRESENT DOCUMENT.

PRIMERA.- PACTE DE CIUTAT.

Es constitueixen quatre Taules de ciutat, com eixos estratègics de mandat amb la representació i lideratge de totes les forces polítiques representades al Consistori, i amb una Presidència i una vicepresidència executiva, amb l’objectiu d’establir les actuacions i assolir els recursos necessaris pel compliment de la seva finalitat:

A. TAULA DEL SOTERRAMENT. Per resoldre definitivament un territori compacte i integrat, amb un desenvolupament urbanístic sostenible i respectuós amb el nostre model de ciutat.

B. TAULA DE MOBILITAT (I PER FER ARRIBAR EL METRO). Per resoldre una mobilitat amb dèficits i  sostenible, amb Barcelona i l’Àrea metropolitana, que afavoreixin la qualitat de vida de les santfeliuenques i els santfeliuencs, i el desenvolupament de l’activitat econòmica.

C. TAULA  CÍVICA I SOCIAL. Per desenvolupar una participació ciutadana plena, canalitzar les inquietuds de la ciutadania  de participar activament als projectes de ciutat i posar en marxa les Regidories i Consell de barri, oberts a totes les veïnes i veïns, per fer més propera al ciutadà l’administració municipal, amb una clara orientació de servei públic i proximitat a les inquietuds i necessitats de la ciutadania.

D. TAULA D’INNOVACIÓ, CONEIXEMENT I ECONOMIA SOSTENIBLE. Per desenvolupar amb la col·laboració d’altres administracions, polítiques públiques que tinguin com a prioritat l’educació i la formació professional,  la innovació en una societat tecnològica del coneixement, el desenvolupament econòmic amb respecte al medi ambient, i la inserció laboral i promoció de l’ocupació que garanteixin l’estabilitat econòmica dels treballadors i les treballadores, així com de les persones emprenedores en l’àmbit professional, de la empresa i del comerç.

L’objectiu s’ha d’orientar a establir espais de comunicació i consens amb respecte a la discrepància, però on totes les forces polítiques puguin arribar a treballar conjuntament per a la millora de la ciutat i de les condicions de vida de la nostra ciutadania.
Per la qual cosa s’integraran en la junta de govern local, tots els caps de llista de cada candidatura.

SEGONA.- GOVERN SOCIAL.

Les polítiques pressupostàries s’orientaran a mantenir la inversió social i incrementar-la, per tal que no existeix risc d’exclusió social en els veïns i veïnes de Sant Feliu de Llobregat.

Es reduirà la despesa que no tingui connotacions socials, participatives i de desenvolupament econòmic, amb una política pressupostària austera.

Es reduirà la pressió fiscal de les persones més desfavorides i empreses amb dificultats, amb actuacions concertades amb d’altres administracions que facilitin el desenvolupament econòmic i la inserció laboral.

Es desenvoluparan actuacions concertades amb d’altres administracions, per tal de dur a terme polítiques d’habitatge públic que puguin arribar al major número de persones, i d’accés a l’habitatge pels col·lectius més desfavorits i pels joves.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

seria una bona oportunitat en época de crisi, ajuntae esforços per treballar junts per la ciutat-

Anònim ha dit...

voler treballar per la ciutat, no és sinònim de ser alcalde o alcaldesssa costi el que costi. El batlle és un ciutada/na més, que conjuntament amb els membres electes de totes les candidatures s'asseguria un equip potent per traballar per Sant Feliu cobrint totes les seves mancances.

Anònim ha dit...

Es veritat que ICV i CIu no han fet cas d'aquesta proposta i s'han tancat sense escoltar el PSC ?

Anònim ha dit...

No em puc creure que dimarts 7 de juny ciu i ic fàcin publica la seva aliança per fer alcalde el Jordi Sanjosé, sense tenir en compte la proposta de ciutat que els fa el PSC. On queda l'interes per la ciutat?

Anònim ha dit...

Realment és així que ICV no vol pactar amb PSC???Si finalment fan pacte amb CIU demostraran que ni són d'esquerres ni volen que avanci un model de ciutat on el més important són les persones. Un projecte de ciutat on es vetlla per l'accès als recursos i serveis d'aquelles persones més vulnerables en aquest context socio-econòmic tan delicat. Si el Jordi Sanjosé no vol fer un govern fort d'esquerres amb el PSC per la nostra ciutat, veurà com amb les retallades futures del govern autonòmic i el canvi (predecible) de govern central afectaran molt totes i cada una de les seves propostes i no podrà tirar endavant el seu programa electoral.

Anònim ha dit...

Crec que si es pacta en solsament Convergencia no es lo que ha predicat el Sr Sanjose es a dir quer volia un pacte de ciutat i aixo es un joc a dues bandas crec que els Solicialistas tambe tenen algo que dir