dissabte, 28 de juliol de 2012

Ni tren, ni tramvia, ni metro, ni carril bus en vuit anysEns agradi o no, el Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2011-2020, aprovat provisionalment per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) el passat dia 13 de juliol ho diu molt clar:

  • 2015:  Es licitarà el soterrament de les vies dels tren, fins el 2020 no estarà acabat (pag.174-175).
  • 2015: Està redactat el projecte de Carril Bus en la B23, fins el 2020 no estarà acabat (pag. 218-219).
  • 2016: S’estarà “redactant” el projecte del Trambaix fins el Centre, sense data de construcció, perquè va per sobre les vies soterrades (pag. 146-147).
  • 2020: Estarà “redactat” el projecte constructiu per portar la L3 del Metro a Sant Feliu, sense data de realització (pag. 122-123).

És a dir, com a mínim trigarem 8 anys a tenir tot allò que afecta directament Sant Feliu, ja sigui Tren, Tramvia, Metro o carril bus. Just quan acaba aquest Pla.   

Aquest és malauradament el desolador resum de quan pensa actuar a Sant Feliu l’ATM, un consorci on la Generalitat té majoria. L’únic element que es concreta és que el Trambaix, l'any 2015, anirà tot recte fins al Pont d’Esplugues i que el metro s’acosta, perquè la L-3 arribarà a aquella ciutat abans del 2020. 
   
Resulta evident que per a Sant Feliu el soterrament es la primera peça de tot. Sense ell no hi ha possibilitat que la resta d’elements es puguin realitzar. D’aquí la seva importància i transcendència i la preocupació  extrema del PSC de Sant Feliu, per aquesta planificació temporal .

Tot i les declaracions de l'alcalde San José l’Alcalde, on expressa la seva satisfacció sobre el PDI 2011-2020, perquè "es recull el compromís i el finançament del soterrament”, s’oblida que en la pagina 241 es diu, negre sobre blanc, que “per les inversions titularitat de l’Estat –i aquesta n'és una- el PDI només té un caràcter indicatiu”. 

És per això que des del PSC demanem de l’actual equip de govern municipal d’ICV-EUiA i CiU que:

  • No accepti com a bona la data del 2015 per a licitar les obres del soterrament, que ja té un projecte constructiu definitiu.
  • Signi definitivament amb el Govern de Catalunya el repartiment dels costos que ens corresponen a les dues administracions, doncs a hores d'ara, aquest és el principal obstacle que paralitza el soterrament.
  • Posi en valor el suport al soterrament  de les forces polítiques assolit de forma reiterada en el Parlament de Catalunya.
  • Desplegui una tasca de foment del consens entre les forces polítiques de Sant Feliu.
  • Treballi per accelerar l’arribada de la L-3 del metro, fent que el projecte es realitzi en una sola fase. Per això caldrà que abandonin  les pràctiques obstruccionistes als traçats previstos com feien en el passat amb el TramBaix, on feien perdre inútilment el temps i les  oportunitats. 

En aquet sentit, com sempre a fet, el PSC de Sant Feliu estarà donant suport i col·laborant amb la resta de forces polítiques per l’assoliment el mes aviat possible d’aquest objectiu fonamental per la ciutat.

Ara és el moment de ser valent i de tenir empenta. Ara és l’hora de fer una bona gestió des de la política, més que d’anunciar “sardinades a les vies”.

dijous, 5 de juliol de 2012

El comerç de proximitat s’espatlla.


En el Mercat Municipal, una vegada més, i ja en van unes quantes des de la presa de possessió del nou govern de Sant Feliu ara fa un any, els paradistes tornen a estar molt empipats.

L’ajuntament pretén, perquè des de fa una any ha estat incapaç de fer res, fer una millora i renovació a la seva manera sense tenir em compte l’opinió dels propis paradistes, que són els que hi treballen cada dia i coneixen amb precisió quines són les mancances i on cal d’invertir els diners per tal que la renovació sigui aprofitada en la seva totalitat.

És habitual que aquest equip de govern no vulgui escoltar l’opinió dels paradistes, ni tampoc dels veïns i veïnes quan ha de fer alguna actuació en qualsevol carrer de la ciutat, com he pogut comprovar al llarg d’aquest any.

En els plens municipals, des de fa un any, estem reivindicant les necessitats del Mercat Municipal per tal que continuïn les millores que s’havien impulsat. 

En aquest últim Ple de juny vam donar públicament tot el suport als paradistes, que tornen a mostrar el seu malestar, perquè els membres del govern d'ICV-EUiA i CiU s’estan comportant amb ells amb prepotència, utilitzant la coacció i l’amenaça cap a tot aquell qui no estigui d'acord amb les seves pretensions. 

Ja fa temps que el Mercat Municipal és un dels principals objectes de deixadesa de l’Alcalde i dels seus regidors. Tot l’estiu de l’any passat va tenir les cambres frigorífiques espatllades. Passaven els dies, i no arribava cap solució. 

Era molt fàcil. Arreglar-les si es podia o canviar-les. Passar tot l’estiu amb contenidors frigorífics és deixadesa. O com ara, que desprès de mesos hi ha catorze sol·licituds per adquirir una parada en el Mercat Municipal, i no han estat capaços a dia d’avui a obrir-ne cap. Tot plegat és indignant.

Des del PSC tenim molt clar que el Mercat Municipal és molt important i ha de tirar endavant amb cara i ulls. El servei que dóna als veïns i veïnes de Sant Feliu no es pot deixar de banda. 

El Mercat ofereix proximitat, qualitat i confiança, i afavoreix el desenvolupament econòmic local  i és un senyal d'identitat de Sant Feliu de Llobregat. 

Amb els temps actuals difícils econòmicament i socialment, no hem d’esperar la fórmula que ha de solucionar aquesta situació. Hem d’obrir els ulls a les iniciatives de les persones.

Parlant del comerç a Sant Feliu i del Mercat Municipal, pot ser una gran oportunitat per als aturats de llarga durada, que poden tenir la possibilitat que es tornin emprenedors i puguin obrir un negoci propi. És un factor clau per crear una economia eficaç.

S’ha d’ajudar els paradistes i s’ha de fomentar la posada en funcionament de les parades que estan tancades. No cal esperar a fer les reformes per millorar la qualitat del treball de les persones que hi treballen. Necessitem un Mercat atractiu on els consumidors puguin gaudir del comerç de proximitat i de qualitat. 


REPRODUCCIÓ DE LA NOTA DE PREMSA DELS I DE LES PARADISTES DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT FELIU

Els concessionaris del Mercat Municipal de Sant Feliu de Llobregat volem expressar la nostra indignació per  diverses accions que l'Ajuntament de la nostra ciutat està prenent cap a nosaltres. Rebutgem fermament l’actitud del govern de la nostra ciutat, al voler dur a terme una “renovació” de les instal•lacions, sense escoltar ni  tenir en compte l’opinió ni el criteri dels concessionaris, que som els que coneixem les necessitats reals del nostre mercat. El  que realment necessita aquest Mercat és un muntacàrregues, que ens permeti treballar com cal, un manteniment mínim de l’edifici, i una política efectiva per a intentar atreure nous operadors i així obrir les parades que estan tancades.
Estem profundament indignats per la publicació a l’últim butlletí on es falta a la veritat, es pretén vendre fum, i no buscar veritables solucions als problemes reals del Mercat.
El Mercat Municipal és una necessitat i un be per a tots els ciutadans de Sant Feliu i exigim que el govern d’aquesta ciutat es prengui aquest assumpte molt seriosament, i no torni a exercir pressions de forma vetllada als seus concessionaris, pel simple fet de defensar els interessos del nostre Mercat.dilluns, 2 de juliol de 2012

Prepotència i intolerància del Govern de la Ciutat


Crec que haig d’explicar el que va passar en el Ple de la setmana passada, perquè són moltes les persones i molts els mitjans que en parlen.

Les mocions d’urgència, sempre es debaten després de l’últim punt del l’ordre del dia, just abans dels Precs i Preguntes. 

En arribar a les mocions ordinàries, li vaig demanar a l’Alcalde, si podia avançar la moció urgent junt amb les ordinàries, ja que a causa dels diversos punts que es tracten en el Ple, sovint passa que s’aixeca la sessió molt tard, amb el perjudici que pot causar als assistents interessats per aquestes mocions. Això és una pràctica habitual que venim fent fa temps, tant quan l’alcalde com els regidors ho proposem.  

Doncs l’alcalde no va voler passar a tractar el tema, al·ludint que es tractava d’un tema que està en tramitació interna. Tot seguit li va passar la paraula al Secretari de la Corporació per tal que expliqués els motius pels que aquesta moció no podia tractar-se en el Ple. El Secretari només es va a limitar a llegir el que estableix el Reglament Orgànic Municipal (ROM) respecte les mocions. En cap cas, no va emetre cap informe respecte això, tal com diu l’alcalde i alguns mitjans.

Això què vol dir, que mentre s’està tramitant un Pla Urbanístic, o s’imposa una sanció a un veí o una empresa mitjançant un decret d’alcaldia, el Ple no pot parlar-ne? Això és absurd i antidemocràtic.

En els Plens municipals, es tracten moltíssimes mocions, i molt habitualment cap òrgan de govern és competent de la moció que s’aprova, i a vegades s’aproven mocions que l’Ajuntament si que en té plena competència i que no les du a terme, com és la moció en defensa de l’ocupació i els serveis públics a l’Ajuntament de Sant Feliu, que té com objectiu el manteniment de la plantilla de treballadors i treballadores municipals, entre d’altres punts, que es va aprovar en el Ple de data 23/02/2012 per unanimitat amb l’acord de tots els grups, i dic que no la té en compte perquè l’Ajuntament acaba d’acomiadar dos professors de l’Escola de Música. 

D’altra banda tant el ROM, com el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) es van aprovar l’any 1998 durant el mandat de l’alcalde Francesc Baltasar, i tenen per objecte incrementar la participació dels ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu en els afers i la vida col·lectiva de la ciutat. També volen impulsar la vida associativa de la ciutat, i ha de permetre que els ciutadans junt amb el càrrecs públics valorin i debatin conjuntament els temes que els afecten, respectant en tot moment la capacitat de decisió que té el Govern Municipal, i regular el règim organitzatiu de funcionament dels òrgans municipals. 

Ho diu molt clar, ha de respectar la capacitat de decisió del Govern. Però això no vol dir que aquesta moció urgent, o les que hi hagin en un futur no es puguin tractar. De fet el ROM no estableix enlloc que l’Alcalde es pugui negar a tramitar una moció. El reglament no el faculta a interpretar i vetar la tramitació de les mocions, com va fer, però si  que li permet posar a votació del Ple l’acceptació, o no, del caràcter d’urgència. 

Amb la majoria que configuren el regidors ICV-EUiA i CiU, si no volien parlar del tema ho podien fer democràticament, votant que no. No calia expulsar de la sala els assistents i continuar la sessió a porta tancada. 

El ROM en el seu article 40è ho diu d’una forma clara i entenedora: 

Moció. És la proposta de resolució que és presentada al Ple per a la seva votació i aprovació.
Les mocions hauran d’anar dirigides a l'alcalde o l’alcaldessa i presentades a través del Registre General o de la Secretaria de l'Ajuntament, on es farà constar el dia i l'hora de presentació amb una antelació superior a set dies abans de la sessió del Ple en què es vulgui tractar.
L'alcalde o alcaldessa haurà d'incloure les mocions presentades en l'ordre del dia de la primera sessió ordinària que celebri el Ple i seran debatudes seguint el mateix ordre que el de la presentació.
Si les mocions es presenten després de la convocatòria de la sessió i així expressament es sol·licita en la mateixa sessió, es podrà procedir al seu debat i votació, mitjançant previ acord del Ple, adoptat per majoria absoluta, declarant-ne la urgència.

Doncs ni participació ciutadana, ni res de res. 

Això no és un lloc qualsevol governat per un règim dictatorial. Estem a Sant Feliu de Llobregat, i Sant Feliu no es mereix un tracte així pels seus veïns i veïnes.

Amb aquesta actitud de l’alcalde demostra que no es capaç de seguir el que els representants dels ciutadans han aprovat, per tal que la participació ciutadana estigui garantida. Com a líder d’ICV-EUA hauria de tenir una mica més de sensibilitat pròpia del col·lectiu que representa i oblidar-se de retallar els drets democràtics, tal com està passant a nivell de Catalunya i de l’estat espanyol.

El Sr. Alcalde interpreta el Reglament com li convé, perquè aquesta moció demanava l’aixecament d’unes mesures cautelars duríssimes i desproporcionades a un treballador municipal per uns fets que se li imputen, dels quals en té autorització per part del propi Ajuntament. I això és justament la cosa de la que l’alcalde no en vol sentir a parlar, i molt menys que se’n faci publicitat.

L’actuació de dijous només busca fer callar les veus que puguin ser crítiques amb les seves actuacions, mentre guanya temps per dur el canvi de les persones de l’estructura tècnica de l’Ajuntament, per altres que li assegurin la fidelitat al comandament.

Lògicament, després d’observar la prepotència de l’alcalde davant aquests temes tant sensibles, en els que demostra un menyspreu al ROM i a la Ciutat, demostra que no vol tenir en compte els sindicats i se’n riu d’ells, i demostra que menysprea els representants del treballadors i de les associacions, doncs els assistents al Ple que feien costat al seu company, al veure que l’alcalde es va negar a tramitar la moció, es van enervar i van manifestar espontàniament el seu desacord a la situació. I que consti que no justifico els crits i sorolls que es van sentir a la sala que dificultaven el normal desenvolupament de la sessió, Però si que vull destacar que aquesta situació també ha passat anteriorment amb l’alcalde Juan Antonio Vázquez, també en una moció en un Ple, membres d’Associacions de Veïns pròxims a ICV, i destacats militants d’ICV i d’EUA, van voler impedir la celebració d’un Ple, al contrari que el dijous passat.

Aquestes actituds protagonitzades per l’alcalde, i per extensió per tot l’equip de govern, per permetre-li voler amagar la realitat sota un joc de paraules i grolleres manipulacions de la legalitat, francament em preocupen, perquè, i ho torno a dir, Sant Feliu no es mereix accions tant antidemocràtiques com les viscudes.