dilluns, 13 de febrer de 2012

El soterrament en via morta. Canvien acords ferms i signats per paraules.


La ciutat de Sant Feliu té un conveni signat amb les tres administracions (Estat, Ajuntament i Generalitat) per finançar el projecte redactat i definitiu del soterrament. En aquest conveni l’administració de l’Estat aportava el 50%, i la Generalitat i Ajuntament l’altre 50% restant.

L’únic fre per què el soterrament pugui ser licitat i es puguin iniciar les obres és que el conveni entre la Generalitat i Ajuntament, que encara no està signat. Per això, la resolució aprovada per unanimitat el mes de setembre passat exigia com a primer punt al Govern de Catalunya, la signatura d’aquest conveni.

El que hagués estat lògic, coherent i correcte era exigir el seu compliment.

Són molt fortes les declaracions de l’alcalde que diuen que el soterrament significa més una millora ferroviària que donaria un millor servei als usuaris del tren, i no pas una millora de la ciutat, que porta tants anys fragmentada i que pateix tants accidents mortals per culpa d’unes vies i d’un pas a nivell.

La feblesa del equip de govern municipal (ICV-EUiA i CiU) ha trencat la unitat d’actuació entre els grups municipals al voltant del soterrament a Sant Feliu, per obtenir només paraules i promeses verbals inconcretes, sense que constin en cap document oficial.

D’aquesta manera Sant Feliu ha de tornar a començar des de zero en el tema del soterrament. Tots els esforços fets fins ara pels ciutadans i ciutadanes i pel govern es llencen a les escombraries.

La nota de premsa emesa pel Govern municipal en relació a seva reunió amb el Conseller Recoder, dóna fe del doble i greu error que han comés de trencar el patrimoni de la unitat de la ciutat i de les seves forces politiques en relació al soterrament. De forma unilateral l’alcalde ha incomplert l’acord unitari renovat el passat setembre i la ponència unitària el mes de novembre del 2011 al Parlament de Catalunya de tots els grups, per demanar el conveni amb la Generalitat, l’últim tràmit per fer possible el soterrament.

El segon error consisteix en canviar els acords ferms i escrits per a la realització del soterrament, per un inconcret compromís del Govern de Catalunya, que consisteix en demanar al Govern de Madrid la inclusió de les obres de Sant Feliu en un pla d’inversions ferroviàries que afecta a tota la regió metropolitana i que a hores d’ara no té ni definició, ni projecte, ni calendari.

Amb aquest plantejament el soterrament de Sant Feliu queda sotmès als interessos d’Adif, que no té tanta preocupació com els veïns i veïnes de Sant Feliu, que cada dia han de travessar les vies.

Sota la promesa que es demanarà d’inclusió en els pressupostos de l’Estat, el Govern de Catalunya es deslliura del compromís a invertir a Sant Feliu.

Un greu error que caldria redreçar el més ràpidament possible.