diumenge, 18 de desembre de 2016

Pressupost social. "La prioritat, les persones".

S’ha aprovat definitivament el pressupost 2017, que recull perfectament l’impuls Social de la coalició de govern d’aquesta ciutat formada per ICV-EUA i PSC.

Les polítiques socials son les què aproven ajuts i bonificacions per a famílies monoparentals, nombroses, ajuts a la contractació de persones aturades, Fiscalitat verda a vehicles i  reducció de l’IBI a vivendes , el retorn del IBI del 2014 amb la conseqüent baixada del 3% anual, durant 3 anys consecutius (2017,2018,2019).

Una de les prioritats ja marcada en el Pla de Mandat és el “Pla de Rescat Social” i el “Pla d’Habitatge”, ara aprovat inicialment i en aquests moments en  procés de participació de la ciutadania i entitats de la nostra ciutat, per a recollir les aportacions que enriquiran el document per a ser més efectiu. Amb l’anticipació de les diferents accions en les respostes i solucions, volem garantir el dret a l’alimentació, el dret a l’habitatge, el dret a l’educació, el dret al treball i el dret a l’autonomia personal i a la salut.

Algunes d’aquestes actuacions ja s’estan desenvolupant en l’actualitat i d’altres són noves. Volem que totes les veïnes i veïns  de la nostra ciutat puguin realitzar el seu projecte de vida, sigui quina sigui la seva condició social o econòmic. La igualtat, la justícia social i la equitat seran els garants.

L’habitatge és un dret que hem i volem garantir amb aquest pla d’habitatge, com també la vivenda social, els pisos assistencials, els pisos per a la gent gran i per als joves, per a les persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitats.

Una altra eina que hem impulsat és la participació activa amb les obres a la via publica, amb una aportació econòmica de 400.000 € anuals. Hi pot participar tota la ciutadania i és pot proposar quina obra voldríem que es faci a la ciutat o al barri i desprès, els majors de 16 anys, podem participar en el procés que decidirà les obres que es duran a terme. 

Aquest és un clar exemple de canvi a la nostra ciutat. No es demana votar només cada 4 anys, sinó que volem la implicació, participació i apoderament de la ciutadania en la presa de decisions a la nostra ciutat. Ara ja és poden consultar les obres que han estat més votades per part de ciutadania.

La transparència i govern obert és un altre dels canvis que és poden comprovar en la pagina web de l’ajuntament, en la què es podrà consultar en tot moment l’estat del pressupost.

En definitiva un govern a la ciutat que té com eix principal el treballar per i amb les persones.