diumenge, 20 de gener de 2013

El valor de la política


Són moments excepcionals, per això cal trobar solucions immediates i efectives, solucions reals. La ciutat de Sant Feliu de Llobregat compta des d’aquest dimecres amb un recurs més en la nostra lluita contra una de les més injustes conseqüències de l’actual crisi econòmica: Els desnonaments.

Al mes de novembre de 2012, es va aprovar la moció del PSC de Sant Feliu de Llobregat i ICV-EUiA-ISF on es reconeixia la tasca de les plataformes ciutadanes en la conscienciació social i s’expressava la prioritat de totes les forces polítiques d’aquest ajuntament en la defensa de garantir el dret a l’habitatge. I en un dels seus acords es comprometia a coordinar les dades dels desnonaments a través d’un conveni amb el Col·legi de Procuradors de Barcelona.

En aquest sentit, enguany el Col·legi de Procuradors de Barcelona facilitarà a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat la informació sobre els veïns en risc de ser desnonats (amb la seva autorització) per manca de pagament del lloguer o la hipoteca, per cercar vies de resolució.

Així, totes les forces polítiques de l’Ajuntament han mostrat la seva voluntat d'ajudar les persones amenaçades per un desnonament prestant assistència, assessorament o allotjament, si calgués.

Pels socialistes de Sant Feliu, les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi, una crisi que ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una situació límit que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el pagament del seu habitatge habitual.

Cal reaccionar de forma contundent i immediata garantint que les conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari: Les famílies.

Els ajuntaments, com a institucions més properes a la ciutadania i coneixedores de primera mà dels seus problemes, no es poden quedar de braços creuats. El Grup Municipal Socialista de la nostra ciutat estarà molt atent al desenvolupament d’aquesta línia de treball i obert a noves mesures que puguin alleugerir en la mesura del possible les greus conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social.