dissabte, 29 de juny de 2013

No al cop de tarifa de les Escoles Bressol

El PSC ja va votar el curs passat contra l'increment de les tarifes de les escoles bressol, per què suposaven un increment del 14% (la quota bàsica passava dels 140 € als 160 €). Si com diuen, volien apujar les taxes i els preus públics un 5% anual, amb el increment de l’any passat  ja van esgotar les previsions de la tota la legislatura.

En el Ple  de maig 2013
, el PSC va tornar a votar en contra del cop de tarifa que vol imposar el equip de govern, amb l'inestimable suport del grup del PP.

La proposta de la coalició d’ICV-EUA i la dreta nacionalista de CiU, que presideix el Sr. Jordi San José,  consisteix en fer pagar els pares i les mares que porten els seu  fills a les escoles bressol, les retallades que el  Govern de CiU duu a terme
.

Per això han decidit que més de la meitat dels pares paguin aquest any 195 € al mes, per al servei bàsic, és a dir, gairebé  un 40 % més que fa dos cursos. I que un 13% més dels pares i mares paguin 176 € al mes, el que suposa un 25% d'augment respecte fa dos anys.

Però qui son aquestes aquestes famílies?, Són els “potentats” de Sant Feliu? No, son aquelles parelles que, per exemple, tenen un fill i les seves nòmines brutes mensuals superen els 2.612€ i els 2.242€, respectivament.

Per amagar aquesta brutal pujada, intenten vestir-la de tarifació social, de esglaonat progressiu, però també aquí això amaguen la veritat sota un joc de paraules.

Fins ara les famílies amb menys ingressos pagaven 32 €. Ara una família de tres membres que tingui una nomina bruta de 748 € mensuals haurà de pagar 60 €, és a dir, un 87’5% més.

Com ja ens té acostumats, des de la seva actitud tancada, sense voler dona
r informació, sense afavorir el debat i sense buscar el consens, ha pretès imposar un tragala per legitimar el brutal cop de tarifa a les escoles bressol.
  
El PSC defesa i aplica la tarifació social. Allà on tenim la responsabilitat de governar apliquem tarifacions socials i politiques socials,  però amb preus base més socials (per exemple Esplugues 114 €, Sant Just 159 €, Sant Joan 164 €).

No és encertada aquesta actitud gens noble del Sr. Alcalde de presentar-nos com oposats a la tarifacions socials, quan a la única cosa a la que ens oposem és a la brutal agressió als pares i mares de les escoles bressol que suposen aquests increments.

Una agressió com les que fan les dretes espanyola i catalana, i que seguirà castigant a la majoraria de la ciutadania amb les seves pujades de taxes i preus públics.

El PSC plantejarà una proposta constructiva de tarifes socials -mitjançant al·legacions a l'acord-,  demostrant que un altre tipus de tarifació social és possible. Una que suposi contenir els preus i repartir d’una manera més justa i progressiva una part del cost de les escoles bressol entre les famílies, atenent les seves possibilitats reals.